Oprichting

Na de opening van de sporthal Het Anker in Buchten in 1975 was er de fervent badmintonner Co Schardijn uit Sittard en de huidige eigenaar van het fitnesscentrum in Born Frans Ramacher die van mening waren dat er in de gemeente Born een badmintonvereniging diende te worden opgericht. Nadat zij enige vrijwilligers uit Buchten en Born hadden weten te vinden kwam op 27 september 1975 de badmintonvereniging Het Anker
(BC Het Anker) tot stand. Het eerste Bestuur werd op 19 februari 1976 gekozen en bestond uit de voorzitter Henk Janssens, secreataris L. Goossens, penningmeester P. Bruls en de leden A. De la Mar en K. Alfrink. Men startte indertijd met als trainer Mevrouw T. Dullens met 17 leden en door de jaren heen groeide dit aantal uit tot ruim boven de 100. De oprichting van de vereniging werd op 13 oktober 1977 officieel bij notaris J. Moers te Susteren bij akte vastgelegd.

Na het ontstaan van de vereniging werd besloten om mee te gaan doen aan de landelijke competitie van de Nederlandse Badmintonbond (NBB).
Het herenteam van Born behaalde daarbij goede scores en werd in zijn klasse meerdere keren kampioen. Vanwege de terugloop van het ledenaantal werd het steeds moeilijker een team te formeren en werd in 1996 besloten om te stoppen met deelname. Vanaf 2006 wordt er bijna elk jaar met een of twee teams deelgenomen aan de recreantencompetitie Midden-Limburg. Ook hierbij draaien we in de top leuk mee door telkens bij de eerste drie te eindigen of zelfs kampioen te worden. De vereniging telt momenteel circa 60 leden waarvan er ruim 25 jeugdlid zijn (tot 17 jaar). Binnen de verenging treft men leden aan in de leeftijd van 7 tot 78 jaar. Het aantal vrouwelijke leden is jammer genoeg beperkt. De vereniging doet er alles aan om deze groep weer op peil te brengen. Heeft men ambitie om echt op niveau te badmintonnen, dan wordt geadviseerd om lid te worden bij de verenigingen in Roosteren of Hoensbroek, omdat daar de nadruk meer op “het competitief spelen” ligt. Gesteld mag worden dat men binnen onze vereniging op sportieve wijze op recreatief niveau zijn shuttletje kan slaan.