Over BC Het Anker

Sportplaza Het Anker.
Sportplaza Het Anker ligt aan de Ankersweg 52, 6122 ET te Buchten tel.  046-4818787.
De route beschrijving naar de sporthal is als volgt: Wanneer u de afslag Born vanaf de autosnelweg (A2/E25) neemt, dan volgt u de richting Born.
Na ca. 150 meter gaat u bij de rotonde rechtsaf en komt u op de Verloren van Themaatweg. Deze weg volgt u tot aan de volgende rotonde. Deze neemt u 3/4 en u rijdt dan richting Buchten. Na 150 meter ligt dan rechts van u, achter de parkeerplaats, Sportplaza Het Anker.

Openingstijden sporthal.
Tijdens de reguliere speelavonden is de sporthal altijd geopend.
Ook tijdens de korte vakantieperiodes (herfst-, kerst-, paas- en pinkstervakantie en carnaval) maar dan alleen voor de senioren.
Voor de jeugd is er dan geen badminton, zij kunnen dan wel vanaf 20.00 uur met de senioren meespelen.
De zaal is altijd gesloten op 31 december, op 1 januari, 
op carnavalsmaandag en tijdens de maanden juli en augustus.

Kennismaken met de badmintonsport.
De vereniging heeft ervoor gekozen dat nieuwkomers enige keren gratis mogen komen spelen om te bezien of
de badmintonsport ook wel bij hen past.
Vervolgens wordt pas overgegaan tot verplichte inschrijving en betaling van contributie.

Inschrijving.
U dient zich in te schrijven door gebruikmaking van het inschrijfformulier dat u hier en op onze website terugvindt onder de link Downloads.
Na invulling van het formulier dient u dit samen met een pasfoto in te leveren bij de penningmeester of bij een van de bestuursleden.
De inschrijfkosten bedragen € 12,-.

Contributie.
Leden betalen hun contributie per kwartaal. De contributie en inschrijfkosten worden automatisch van hun bank- of girorekening ingehouden.
Er bestaan drie contributiecategorieën, n.l.:
Jeugdleden van 6 tot 12 jaar. Zij betalen € 22,50 per drie maanden;
Jeugdleden van 12 tot 18 jaar. Zij betalen € 28,50 per drie maanden;
Volwassenen, leden vanaf 18 jaar. Zij betalen  € 37,50 per drie maanden.
Zie hiervoor ook het contributiereglement van de BC Het Anker dat u ook terugvindt onder de link Downloads.

Niet-lid spelers.
De vereniging is van mening dat eenieder die badminton wil spelen daartoe in de gelegenheid moet zijn.
Daarom is het niet-lid spelers toegestaan om tegen betaling van € 4,00 per avond mee te badmintonnen.
Op deze wijze worden de eigen leden in de gelegenheid gesteld om vrienden of bekenden te laten meespelen of een lid van een andere vereniging uit te nodigen.
In overleg met het bestuur kan besloten worden dat spelers van andere verenigingen gratis komen spelen.
Een en ander zal gebeuren op basis van wederkerigheid.

Opzegging.
De opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden.
Deze dient gericht te zijn aan de secretaris van onze vereniging.
Dit kan per brief of per E-mailbericht gebeuren.
Zie voor het E-mailadres van de secretaris onze website onder de link Contact.
N.B.: Bij opzegging binnen een kwartaal, dienen wel nog de volledige contributiegelden voor dat kwartaal te worden voldaan.