Spelregels

Wat heb je nodig?

Een racket.
Ten eerste is er natuurlijk een badmintonracket nodig. Trainers, ervaren spelers of een winkelier kunnen je adviseren wat betreft de bespanning, de gripdikte, prijs en merk.

Sportkleren.
Om te kunnen badmintonnen heb je een trainingspak nodig met daaronder een t-shirt en een short. Verder zaalschoenen, die licht en veerkrachtig zijn en voldoende steun aan je enkels geven.

Shuttles.
Tenslotte is er een shuttle nodig. Er zijn nylon shuttles voor beginners en veren shuttles voor gevorderden. Meestal levert de vereniging de shuttles waarmee gespeeld wordt.

Het Speelveld.
Het speelveld voor badminton ziet er zo uit:
Het veld is 13,40 meter lang en 6,10 meter breed. Het net moet bij de palen 155 cm hoog zijn. Tijdens het enkelspel gelden de binnenste lijnen links en rechts en de achterste lijn. Dit geldt ook tijdens de service. (Let op: Zowel bij het enkel- als dubbelspel dient men tijdens de service de shuttle altijd diagonaal op of achter de eerste lijn van het speelveld van de tegenstander te spelen.) Bij het dubbelspel gelden de buitenste lijnen van het hele speelveld. Alleen dient bij de service de shuttle voor de 1ste achterlijn te worden gespeeld. Valt een shuttle op de lijn of raakt de shuttle de lijn, dan betekent dit dat de shuttle “in” is geslagen.

Spelsoorten.
Badminton kent vijf spelsoorten:
mannenenkelspel (MS)
vrouwenenkelspel (WS)
mannendubbelspel (MD)
vrouwendubbelspel (WD)
gemengddubbelspel (MXD).

De toss.
Voordat een spel begint is er een loting (toss). Wie deze toss wint maakt een keuze uit de volgende mogelijkheden:
men kiest voor de 1ste servicebeurt;
men kiest voor het speelveld.
De tegenpartij kiest uit de overgebleven mogelijkheden.
Dus indien bijvoorbeeld de winnaar van de toss er voor kiest om eerst te serveren, dan is de verliezer van de toss de eerste ontvanger en kiest deze de kant van het veld waarop hij/zij wil(len) beginnen.

De service.
De service is heel belangrijk bij badminton.
Bij de stand 0-0 en alle even punten wordt geserveerd vanuit het rechter serveervak. Bij alle oneven punten wordt geserveerd vanuit het linker serveervak. Na iedere score vindt de service plaats vanuit het naastliggende serveervak.
Een service is goed als:
deze onderhands geslagen wordt; deze diagonaal in het juiste speelvak wordt gespeeld;
de serveerder niet op of tegen de lijnen staat;
de serveerder met beide voeten op de grond staat.
Onderhands: Het racketblad moet naar beneden wijzen.

Service enkelspel.
Iedere speler heeft één servicebeurt.
In één servicebeurt kunnen géén of meer punten gescoord worden.
Als je een fout maakt, gaat de service naar de tegenstander en krijgt deze een punt.

Service dubbelspel.
Ieder team heeft één servicebeurt.
Bij een even stand wordt vanuit het rechtervak geserveerd. Bij een oneven stand uit het linker.
In één servicebeurt kunnen géén of meer punten gescoord worden door dezelfde speler.
Er wordt alleen van serveervak gewisseld, als je zelf (of je partner) een punt maakt.

De telling.
Er wordt gespeeld op basis van het rally-point systeem. De wedstrijd gaat om 2 gewonnen games tot 21 punten. Er moet worden gewonnen met een verschil van 2 punten tot een maximum van 30. Dus wie als eerste de 30 bereikt, heeft de game gewonnen.

Je scoort een punt als …
je de shuttle in het speelveld van de tegenstander op de grond slaat;
de tegenstander de shuttle in het net, onder het net, tegen het plafond of zijmuren of buiten jouw speelveld slaat;
de tegenstander met het racket het net raakt;
de tegenstander de shuttle slaat voordat deze over het net is;
de tegenstander de shuttle twee maal achter elkaar raakt.
Je krijgt een punt tegen als …
de shuttle binnen je speelveld op de grond geslagen wordt;
de shuttle tijdens de service buiten het serveervak valt;
je de shuttle in het net, onder het net, tegen het plafond of zijmuren of buiten jouw speelveld slaat;
je met het racket het net raakt; je de shuttle tweemaal achter elkaar raakt.

De let.
Een let betekent dat de rally opnieuw moet worden gespeeld als gevolg van een onvoorziene gebeurtenis (bijvoorbeeld wanneer de shuttle van andere spelers in jouw veld valt).

Officiële spelregels.
De officiële spelregels bevatten alle regels van het badmintonspel! Deze vind je op de website van Badminton Nederland, onder reglementen